Wat is ADD?

Intelligence

Misschien heb je wel eens van ADD gehoord. Het is een aandoening die veel lijkt op ADHD, maar het is toch niet helemaal hetzelfde. Er zijn namelijk een aantal belangrijke verschillen te ontdekken tussen ADD en ADHD. Veel mensen denken dat ADD een ziekte is, maar dat is niet zo. Het is een aandoening. Door deze aandoening verwerk je grote hoeveelheden informatie minder goed dan andere mensen. Er zijn een aantal belangrijke kenmerken van ADD. Als je de aandoening hebt, kan je emotionele gesteldheid flink schommelen. Ook zal je het gevoel hebben dat je graag op de achtergrond wilt blijven, je zult je dan ook vaak terug trekken. Daarnaast kan er vergeetachtigheid optreden. Andere kenmerken van ADD zijn onder meer uitstelgedrag, snel afgeleid zijn en concentratieproblemen. Ook kan het lastig voor je zijn om aanwijzingen op te volgen. Het is helemaal lastig om meerdere aanwijzingen tegelijkertijd op te volgen. Wanneer je ADD hebt, heb je een grote kans om een verslaving te krijgen. Een kind dat de aandoening heeft, heeft vaak problemen met rekenen, lezen of schrijven. Misschien vraag je je af of je ADD kunt behandelen. Dit is mogelijk. Je kunt medicatie krijgen, maar vaak is een intensieve begeleiding lonend. Wil je weten of je zelf of je kind of partner ADD heeft? Dan kan je een aantal testen doen. Zo zijn er tests waarbij je vragen in kunt vullen. Uit deze vragenlijst zal dan blijken of je de aandoening hebt. Soms kan je er immers over twijfelen of je een bepaalde aandoening hebt. Een test kan dan uitkomst bieden. Wanneer het blijkt dat je ADD hebt, kan je er voor kiezen om een behandeling te starten. Met een behandeling is het mogelijk om ADD onder controle te krijgen. Dat is natuurlijk de bedoeling als je ADD hebt.