Logistieke aspecten in de fruitsector

Landbouwers en leveranciers van fruit staan voor specifieke uitdagingen. Hebt u altijd al willen weten wat er allemaal komt kijken bij fruitlogistiek? Dan ben je hier aan het juiste adres, want in dit artikel belichten wij enkele van de belangrijkste aspecten in de toeleveringsketen van fruit die bepalend zijn voor de logistieke processen in de industrie van fruit.

Het vers houden van fruit

Het leveren van verst fruit is vanzelfsprekend van cruciaal belang voor het economische succes van de fruitteelt. Om schade aan de houdbaarheid van fruit te minimaliseren, is het van belang dat fruit goed wordt opgeslagen en dat alle logistieke processen worden gestroomlijnd om vertragingen tot een minimum te beperken.

De waarden van de consument

Consumenten spelen een vitale rol in de fruitlogistiek. De consument eist steeds meer bevredigende milieu- en arbeidsomstandigheden en werkmethoden die voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsnormen. Naarmate consumenten zich meer bewust worden van de oorsprong van hun fruit, wordt steeds meer focus gelegd op duurzame werkprocessen die de ecologische voetafdruk verkleinen.

Logistieke oplossingen en maatwerk

Wat de logistiek van fruit betreft, is het van belang oplossingen toe te passen die geschikt zijn voor specifieke soorten fruit. Het is belangrijk de problemen te identificeren waarmee de vruchten te kampen hebben. Wordt het fruit tijdens het diepvriesvervoer ontdooid en opnieuw ingevroren? Heeft de vochtigheid invloed op de kwaliteit van het fruit? Is het fruit blootgesteld aan te veel zonlicht? Met een logistieke oplossing op maat kunnen problemen worden vermeden en kan de kwaliteit van het fruit tot bij de consument worden gewaarborgd. Als u op zoek bent naar de perfecte logistieke oplossing voor uw bedrijf, neem dan contact op met  Broekman voor professioneel advies en uitstekende logistieke uitvoering.