De executieve functies van een hoogbegaafd persoon

Executieve functies zijn volgens Peg Dawson vaardigheden die je nodig hebt om taken uit te voeren. Deze vaardigheden worden gestuurd door de prefrontale cortex. Dit is het voorste deel van de hersenen. De ontwikkeling hiervan gaat door tot je 25e levensjaar. Executieve functies zijn wel aangeboren, maar niet uit ontwikkeld.

Warme en koude executieve functies

Er zijn warme en koude executieve functies. De warme functies hebben te maken met vaardigheden die gedrag aansturen of aanpassen. Voorbeeld hiervan zijn volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen. De koude functies richten zich op het gebruik van bepaalde denkvaardigheden waarmee je doelen kiest en realiseert of waarmee oplossingen voor problemen worden bedacht. Voorbeelden hiervan zijn plannen en organiseren.

Oefenen, oefenen oefenen…

Voor het ontwikkelen van executieve functies is het van belang veel te oefenen. Vanwege de hoge intelligentie van hoogbegaafde mensen is  het vaak niet nodig de koude executieve functies te ontwikkelen. Hierdoor kan het soms zijn dat bepaalde executieve functies onderontwikkeld blijven. Als dingen je vanwege je intelligentie gemakkelijk af gaan, dan hoef je namelijk ook minder lang je aandacht vast te houden of dingen uitvoerig te plannen en organiseren. Dit kan zich uiten in makkelijk onder de knie krijgen van lesstof, maar minder tijd besteden aan het plannen en organiseren van al het werk. Dit kan uiteindelijk tot problemen leiden in het werkveld. 

Het makkelijk kunnen focussen

Verder kan het ook een probleem zijn dat hoogbegaafden zich volledig focussen op onderwerpen die zich interesseren, waardoor het soms kan zijn dat deze mensen zich moeilijker kunnen concentreren op onderwerpen die hun wat minder liggen. Dit kan zich in het werkveld uiten in het niet of het met moeite uitvoeren van bepaalde taken. Executieve functies zijn vaak dus wat onderontwikkeld bij hoogbegaafde mensen. Vaak is er wat hulp en steun nodig om alsnog deze functies verder te kunnen ontwikkelen. Om meer informatie over de executieve functies en hoogbegaafdheid in het algemeen te krijgen, kunt u de website van Gifted People bekijken.