Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s) als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn aangesloten bij ZKN. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken. Hiertoe heeft ZKN een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. De klinieken met een ZKN-keurmerk, voldoen aan zeer strenge eisen. U kunt er dus van uitgaan dat u bij een kliniek met het ZKN-keurmerk aan het goede adres bent.

 

Onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan de strikte ZKN kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg hebben doorlopen. Daarnaast vindt jaarlijks opnieuw een keuring plaats om de kwaliteit van de zorg van de aangesloten klinieken te waarborgen.  Alle klinieken, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, met het ZKN-keurmerk voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

 

Kiezen voor een medische behandeling betekent dat u wilt kiezen voor de beste medische zorg. Het beoordelen van de kwaliteit van een medische behandeling is voor u als patiënt  echter moeilijk. Daarvoor dient het ZKN-keurmerk. Als u kiest voor een kliniek met het ZKN-keurmerk weet u zeker dat u kiest voor de beste kwaliteit medische zorg.

 

Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van zelfstandige klinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd*) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Deze toetsing vindt periodiek en herhaaldelijk plaats. Het ZKN-keurmerk beoordeelt dus het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

 

Klinieken die het ZKN-keurmerk hebben, hebben het recht om in hun communicatie het ZKN-logo af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar.