Wat weet jij over gevaarlijk afval?

Gevaarlijk afval is afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid. Er zijn allerlei soorten gevaarlijk afval van zeer uiteenlopende bronnen, waar je misschien niet elke dag bij stil staat. Het is van extreem belang dat dergelijke soorten afval niet bij het restafval terecht komen, maar dat deze op de juiste plaats worden afgeleverd zodat deze daarna op de juiste manier kunnen worden verwerkt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Lees hier alles over gevaarlijk afval. 

Wat is gevaarlijk afval?

KGA (Klein Gevaarlijk Afval) of KCA (Klein Chemisch Afval) is afval dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Denk aan zware metalen als lood of kwik, organische oplosmiddelen zoals ethanol of giftige stoffen zoals Pcb’s. Verbranding van deze stoffen kan leiden tot luchtvervuiling en storten tot vervuiling van het grondwater. Maar daarnaast kunnen deze stoffen ook brandbaar of giftig zijn en daarmee gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren voor uzelf of de verwerkers van het afval.Voor deze soorten afval zijn er speciale manieren van verwerking en vernietiging, maar hiervoor is het dus extreem belangrijk dat deze stoffen wel eerst op de juiste verwerkingsplaats terecht komen en dat er altijd op de juiste manier gehandeld wordt. Voor de inzameling en verwerking van chemisch afval zijn daarom door de overheid strenge voorschriften opgesteld. 

Hoe kom je er vanaf?

Zoals genoemd zijn er door de overheid stenge voorschriften en regels op gesteld over de inzameling en de verwerking van chemisch afval. In de Wet Milieubeheer en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen wordt voorgeschreven hoe gevaarlijke afvalstoffen moeten worden verpakt en vervoerd. Dit begint al bij het afleveren van chemisch afval door particulieren of bedrijven. De afvalstromen die bij klein gevaarlijk afval horen dienen op specifieke wijze afgevoerd te worden. Voor elke soort afval is er een andere manier van inzamelen. Vloeibare afvalstoffen dienen apart van elkaar te worden verzameld in een kunststof vloeistof vat, maar voor ziekenhuisafval zijn er bijvoorbeeld speciale WIVA vaten. Omdat afval daarin langere tijd op locatie wordt verzameld voordat deze vol zijn en worden afgevoerd, zijn deze veilig gemaakt voor de medewerkers en kunnen de middelen direct in dezelfde verpakking worden weggebracht. 

Als jij chemisch afval over hebt en dit in de voorschriften hebt doorgenomen om het afval op de juiste manier te kunnen overdragen, kun je een telefoonnummer bellen wat dit afval komt inzamelen. Deze medewerkers weten hoe zij hier mee om moeten gaan en kunnen zorgen dat het afval op de juiste plaats terecht komt voor veilige verwerking.