Bedrijfsaval: alles wat je moet weten

bedrijfsafval container

Een van de belangrijkste activiteiten van een industrie is het regelmatig beheer van het industriële afval dat bij de activiteiten ontstaat, met inbegrip van de correcte verwijdering ervan. Deze routine begint met de opstelling van een efficiënt afvalbeheersplan dat elk afval identificeert en classificeert in gevaarlijk of niet-gevaarlijk en recycleerbaar of niet-recycleerbaar.

Dit is niet alleen belangrijk om aan te tonen dat een onderneming zich bekommert om de correcte verwijdering van industrieel afval, maar ook om het milieu en bijgevolg de volksgezondheid te beschermen. Bovendien is de organisatie door het vervullen van deze rol gevrijwaard van problemen zoals wettelijke straffen of het opbouwen van een negatief imago bij de klanten.

Daarom zal in dit artikel nader worden ingegaan op wat industrieel afval is en hoe het correct kan worden verwijderd, zodat de negatieve gevolgen voor het milieu worden beperkt. Kijk hier eens naar!

bedrijfsafval container

Wat zijn industriële afvalstoffen

Industrieel afval is in wezen al het restmateriaal van de productie van een industrie dat niet zonder een specifieke controle en methode kan worden verwijderd. Dit gebeurt omdat deze residuen, die afkomstig zijn van industriële activiteiten, een gemengde samenstelling hebben en als gevaarlijk kunnen worden ingedeeld, met alle gevolgen van dien voor het milieu en de gezondheid van de bevolking.

Tot de bekendste industriële afvalstoffen behoren as, afgewerkte olie, alkalisch en zuur afval, kunststoffen, hout, papier, rubber, glas en keramiek.

Hoe gooi je het correct weg?

Door de grote vraag naar industriële productie neemt ook de hoeveelheid industrieel afval toe, maar dit wordt niet altijd op de juiste manier verwijderd. Als jouw bedrijf de noodzaak van een correcte verwijdering van dit industrieel afval negeert, schaadt het niet alleen het milieu, maar kan het ook in juridische kwesties verwikkeld raken, waardoor het succes van het bedrijf in gevaar komt.

In die zin is het belangrijk om een bedrijfsafval container te gebruiken. Met het gebruik van een geschikte container wordt het inzamelen en verwijderen van afval soepeler, hygiënischer en veiliger, wat iedereen die bij het proces betrokken is ten goede komt.

De bedrijfsafval container voorkomt dat het afval bloot komt te liggen. Wanneer de container voor afvalverwijdering wordt gebruikt, is de omgeving vrij van verontreiniging en verspreiding van knaagdieren. Afgezien van deze voordelen vermijdt de container rechtstreeks contact met afval, waardoor het risico van ziekten wordt vermeden.