In de afgelopen decennia is het vermogen en de behoefte om grote hoeveelheden goederen of aantallen mensen comfortabel en met hoge snelheden over lange afstanden te vervoeren steeds groter geworden. Deze groei is een graadmeter geweest voor de beschaving, in het bijzonder van de technologische vooruitgang.

Er zijn verschillende manieren van transport, waaronder luchtvervoer, spoorvervoer en wegvervoer.

Luchttransport

Onder luchtvervoer verstaan we het verplaatsen van passagiers en vracht door de lucht, bijvoorbeeld via vliegtuigen en helikopters. Luchtvervoer is het belangrijkste middel geworden van reizen met een gemeenschappelijke luchtvaartmaatschappij. De grootste efficiëntie en waarde worden verkregen wanneer lange afstanden worden afgelegd, hoogwaardige ladingen worden verplaatst of aan dringende behoeften moet worden voldaan. Transport & Lifting Twenthe.

Voor medische verbinding

Ook wanneer oppervlakkig terrein gemakkelijke verplaatsing verhindert of de transport kosten aanzienlijk verhoogt, wordt luchttransport ingezet. Hoewel de verkregen tijd- en kostenbesparingen afnemen naarmate de afgelegde afstand vermindert, is luchtvervoer vaak de moeite waard, zelfs over relatief korte afstanden. Luchtvervoer zorgt ook voor een communicatie- of medische verbinding die soms van vitaal belang is tussen verschillende groepen mensen.

Spoorvervoer

Spoorvervoer wordt ook wel treinvervoer genoemd. Het is een van de belangrijkste, meest gebruikte en zeer kosteneffectieve vormen van woon-werkverkeer en goederenvervoer over zowel lange als korte afstanden. Omdat dit systeem op metalen rails en wielen loopt, heeft het een voordeel van een lagere wrijvingsweerstand, waardoor er meer lading kan worden vervoerd. Spoorvervoer is een van de meest betrouwbare vervoerswijzen op het gebied van veiligheid.

Een van de snelste vervoerswijzen

Spoor transport is ook een van de snelste vervoerswijzen over land. Treinen worden het minst beïnvloed door normale weerturbulenties zoals regen of mist, vergeleken met andere transportmechanismen. Het vervoer per spoor is beter georganiseerd dan elk ander vervoermiddel. Het heeft vaste routes en schema’s. Treindiensten zijn zekerder, uniformer en regelmatiger in vergelijking met andere vervoerswijzen.

Wegvervoer

Wegvervoer betekent vervoer van goederen en personeel van de ene plaats naar de andere over de weg. Het wegvervoer heeft veel voordelen ten opzichte van andere vervoermiddelen. De investeringen die nodig zijn in het wegvervoer zijn veel lager in vergelijking met andere vervoerswijzen zoals spoorwegen en luchtvervoer. De kosten van aanleg, exploitatiekosten en onderhoud van wegen zijn goedkoper dan die van de spoorwegen.

Huis-aan-huislevering

Een ander groot voordeel van wegtransport is dat het huis-aan-huis levering van goederen en materialen mogelijk maakt en een zeer kosteneffectieve manier kan zijn om te vervoeren, te laden en te lossen. Soms is wegvervoer de enige manier om goederen en mensen van en naar plattelandsgebieden te vervoeren die niet per spoor, water of lucht worden verzorgd. Zo is levering van goederen tussen steden, dorpen en kleine dorpen alleen mogelijk via wegtransport. Ook bij Transport & Lifting Twenthe.