Wat is nou eigenlijk GGZ?

Werken in de ggz

Voordat je van plan bent om te werken in de GGZ of je wilt een opleiding starten om uiteindelijke te werken in de GGZ is het wel handig om te werken wat het nou allemaal inhoudt. 

Wat is GGZ?

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Dit is gezondheidszorg die zich richt op het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen, denk aan depressie, angst, ADHD, autisme en andere persoonlijkheidsstoornissen. Met geestelijke gezondheidszorg zorg je tijdens je werk ervoor om mensen met een psychische aandoening zo gewoonlijk mogelijk te laten leven. Binnen de GGZ zijn er drie soorten GGZ: huisartsenzorg met ggz-ondersteuning, de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde zorg. Om binnen deze branche te werken is het slim om te kijken naar een zorg uitzendbureau.

Huisartsenzorg met ggz-ondersteuning

Als iemand voor gezondheidszorg bij een huisarts terecht komt met psychische klachten, dan valt deze zorg dus onder de huisartsenzorg met ggz-ondersteuning. De huisarts kan de persoon dan helpen, dat gebeurt meestal met hulp van een praktijkondersteuner. 

Generalistische basis-ggz

In de generalistische basis-ggz werken meestal de eerste lijn en de tweedelijns zorgverleners. Dit zijn dus bijvoorbeeld eerste- en tweede lijn psychologen.

Gespecialiseerde ggz

Heeft iemand meer specialistische behandelingen nodig? Dan verwijst de huisarts of een medische specialist de persoon vaak door naar de tweede lijn. Dat is dan de gespecialiseerde ggz. 

Werken in de ggz

Hoe is het om te werken in de ggz

GGZ is een complex maar fascinerend vakgebied. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werk je met verschillende soorten mensen, denk aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die psychische klachten hebben. Als je van plan bent om te werken binnen de GGZ dan heb je als zorgprofessional als doel om cliënten te behandelen of begeleiden zodat de klachten verdwijnen, minder worden of zelfs voorkomen worden. Maar zo heb je binnen de GGZ ook nog te maken met open afdelingen, of zelfs gesloten afdelingen. Op gesloten afdelingen hebben mensen dus meer hulp nodig, die mensen worden dan dus ook gescheiden van elkaar, zodat iedereen de hulp krijgt die die nodig heeft.